Binné
DIN TAGPAP EKSPERT
I MERE END 140 ÅR

Oversigt
Løsninger

Uanset om der er tale om en underkonstruktion af beton, træ eller stål: Med vores produkter kan du få alle flade tage forseglet. Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan forskellige flade tage kan imprægneres med vores produkter.

Dette er et eksempel på en typisk opbygning af varm tag konstruktion ved danske industribygninger

Forslag til opbygning af tagdækning på fladt tag med underlag af EPS-isolering og ståltapezplader.

Løsninger 1 - Tagdækning på mineraluld og betonunderkonstruktion

Følgende er et forslag til udførelse af en tagdækning på et fladt tag med mineraluld og betonunderkonstruktion.

Beton underkonstruktionen har en hældning på 1:40 (2,5cm/m)

1
Betonunderkonstruktion med primer

Når betonunderlaget er tilstrækkeligt tørt påføres overfladen et lag asfaltprimer

2
DAMP- & FUGTSPÆRRE Binné Underpap PF3000

Dampspærren påsvejses betonunderlaget og overlægssamlinger fuldsvejses. Ved murkroner, ovenlyskarme, og øvrige tilslutninger mellem dampspærre på betonunderlag og lodrette begrænsninger føres dampspærren lodret op og svejses til underlaget. Dampspærren skal føres op til en højde, så underpap kan svejses til dampspærren (overlæg 50-100mm). Ved rørgennemføringer og lign. anbefales det, at benytte fabriksfremstillede tilbehørsdele, så lufttæt dampspærre opnås ved gennembrydningerne.

3
Mineraluld

Der udlægges hårde mineraluldsplader på dampspærren. Mineraluldspladerne skal være godkendte til anvendelse i varm tagskonstruktion. 

Ved fald opbygning i betonunderkonstruktion anvendes plane mineraluldsplader. Ved plant betonunderlag opbygges fald mod tagbrønde med kileskåret mineraluldsplader. Som modfaldskiler ved skotrender anvendes mineraluldskiler til opbygning af fald mod tagbrønde. 

4
UNDERPAP Binné Underpap PF3500 SBS

Underpap fastgøres til betonunderlag med fastgørelsesbeslag. Det anbefales, at der udarbejdes en fastgørelsesplan, der angiver bl.a. antal beslag og placering. Overlægssamlinger fuldsvejses. 

5
OVERPAP Binné Overpap PF5100 SBS

Overpap fuldsvejses til underpap 

Løsninger 2 - Tagdækning på EPS-isolering og ståltrapez plader

Følgende er et forslag til udførelse af en tagdækning på EPS-isolering og ståltrapez plader

Tagdækning på EPS-isolering og ståltrapez plader. Fald 1:40 

Nedenstående angives forslag til opbygning af tagdækning på fladt tag med underlag af EPS-isolering og ståltapezplader

Bemærk: Der kan være situationer, hvor denne type tagdækning ikke kan anvendes af brandmæssige årsager, for eksempel 

bygninger der er underlagt” Tekniske Forskrifter” og/ eller høje  bygninger, hvor gulv i øverste etage højst er 9,6 meter over 

terræn, for visse bygninger er højdegrænsen 5,1 meter.

1
Ståltrapezplader

Tykkelse på Ståltrapezpladerne skal normalt være tykkere end 0,7 mm af hensyn til de mekaniske fastgørelser. Der må ikke forekomme spring mellem ståltrapezpladerne på mere end 5 mm og siden skal være plan, bortset fra trapezpladernes profilering. 

Bemærk: Ståltrapezplader kan af normalt ikke anvendes, som direkte underlag for dampspærre, med mindre der foreligger en brandmæssige egnet løsning for loftkonstruktion under trapezpladerne. 

Dampspærren skal enten placeres ovenpå en 50 mm mineraluld eller en ubrændbar pladebeklædning, som sikrer brandmæssig beskyttelse af dampspærren nedefra.

2
Mineraluld

2x25mm mineraluld med en densitet på mindst 60 kg/m3. Mineraluld pladerne lægges med mindst 50 mm forskydning af længde- og tværsamlinger.

3
DAMP- & FUGTSPÆRRE Binné Underpap PF3000

Dampspærren udlægges løst på mineraluldpladernes overside og overlægssamlinger fuldsvejses. Ved murkroner, ovenlyskarme, og øvrige tilslutninger mellem dampspærre på mineraluldspladerne og lodrette begrænsninger føres dampspærren lodret op og svejses til underlaget. Dampspærren skal føres op til en højde, så underpap kan svejses til dampspærren (overlæg 50-100mm). Ved rørgennemføringer og lign. anbefales det, at benytte fabriksfremstillede tilbehørsdele, så lufttæt dampspærre opnås ved gennembrydningerne. 

4
EPS-isolering

EPS-Isoleringsplader type S80

5
Mineraluld

Der udlægges et lag trædefast  mineraluldsplader på EPS-isoleringen. Mineraluldspladerne skal være godkendte til anvendelse i varm tagskonstruktion. Ved fald opbygning ved ståltrapezpladerneanvendes plane mineraluldsplader. Ved plant ståltrapezplade underlag opbygges  fald mod tagbrønde med kileskåret mineraluldsplader. Som modfaldskiler ved skotrender anvendes mineraluldskiler til opbygning af fald mod tagbrønde

6
UNDERPAP Binné Underpap PF3500 SBS

Underpap fastgøres til ståltrapezpladerne med fastgørelsesbeslag. Det anbefales, at der udarbejdes en fastgørelsesplan, der angiver bl.a. antal beslag og placering. Overlægssamlinger fuldsvejses

7
OVERPAP Binné Overpap PF5100 SBS

Overpap fuldsvejses til underpap

Din personlige kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os